Cụm Bàn Làm Việc 8 Người, Bàn Văn Phòng Tại TPHCM, TP Hà Nội