Cụm Bàn Làm Việc 6 Người, Bàn Văn Phòng Tại TPHCM, TP Hà Nội