Cụm Bàn Làm Việc 3 Người, Bàn Văn Phòng Tại TPHCM, TP Hà Nội